Biolog John Bjarne Jordal

Biolog J.B. Jordal AS

Daglig leder John Bjarne Jordal

Glimt fra artsmangfoldet

Beitemarkssopp fra Sør- og Midt-Norge

En fargerik samling beitemarkssopp funnet i kalkrik naturbeitemark på Møkster i Ho Austevoll 27.09.2013.
Entoloma bloxamii
Praktrødspore Entoloma bloxamii i kalkbarskog, NT Steinkjer: Handbåggå-åsen 09.09.2013. Dette er en kravfull art som kan vokse i kalkskog og kalkrike enger.
Entoloma rubrobasis
Entoloma rubrobasis fra utkant av naturbeitemark, NT Namdalseid: Ulvensetran 11.09.2013. Dette er en lite kjent rødspore-art.
Entoloma testaceum
Entoloma testaceum fra moserik naturbeitemark, NT Steinkjer: Kvikksåssetran 10.09.2013. Dette er også en lite kjent rødspore-art med få tidligere funn i landet, men den er trolig oversett, for det ble gjort 4-5 funn i Nord-Trøndelag i år.
Geoglossum difforme
Slimjordtunge Geoglossum difforme funnet i naturbeitemark Ho Bømlo: Lykling, Tverborgvika 29.09.2013. Arten er meget sjelden og kan være en norsk ansvarsart.
Geoglossum umbratile
Brunsvart jordtunge Geoglossum umbratile funnet i naturbeitemark, Ho Bømlo: Lykling 29.09.2013.
Hygrocybe canescens
Tinnvokssopp Hygrocybe canescens i naturbeitemarksflekker i godt skjøtta kystlynghei ved lyngheisenteret, Ho Lindås: Lygra 26.09.2013. Arten er meget sjelden og kan være en norsk ansvarsart.
Hygrocybe ingrata
Rødnende lutvokssopp Hygrocybe ingrata vokser her i en kystnær, gjengroende naturbeitemark, NT Nærøy: Hestvika 15.09.2013.
Hygrocybe lacmus
Skifervokssopp Hygrocybe lacmus i slåttemark, NT Namdalseid: Liasetran 11.09.2013.
Hygrocybe ovina
Sauevokssopp Hygrocybe ovina i grasflekk i kalkrik kystlynghei, NT Leka: Skeisneset, Vottvika 14.09.2013. Dette er ett av de nordligste funnene av denne sørlige arten.
Hygrocybe phaeococcinea
Svartdogget vokssopp Hygrocybe phaeococcinea i naturbeitemark, NT Meråker: Vassvollen (Øvre Forra) 29.08.2013.
Hygrocybe russocoriacea
Russelærvokssopp Hygrocybe russocoriacea i naturbeitemark NT Leka: Skeisneset, Mellomtjørna sør 14.09.2013. Denne arten er kalkkrevende og vokser sent om høsten. Den er vanligst på skjellsandflekker langs kysten, bl.a. på beita strandberg.
Hygrocybe virginea var. fuscescens
Brunøyet vokssopp Hygrocybe virginea var. fuscescens i naturbeitemark på kalkrik setervoll, NT Levanger: Håvesvollen (Øvre Forra) 30.08.2013.
Porpoloma metapodium
Grå narremusserong Porpoloma metapodium i gammel naturbeitemark, Ro Rennesøy 28.09.2013. Dette kan også være en norsk ansvarsart.
Tremellodendropsis tuberosa
Buskgelésopp Tremellodendropsis tuberosa i naturbeitemark, NT Namdalseid: Eldbrenna 12.09.2013. Dette er en sjelden art som gjerne forekommer i naturbeitemarker.
Trichoglossum walteri
Vranglodnetunge Trichoglossum walteri i naturbeitemark, Ho Bømlo: Lykling 29.09.2013. Dette kan også være en norsk ansvarsart.

Lavarter på edellauvtrær

Degelia cyanoloma
Degelia cyanoloma på gammel ask, Ro Tysvær: Pyttane 14.05.2013. Dette er en relativt nybeskrevet lavart som finnes på trær og berg på Vestlandskysten.
Gomphillus calycioides
Gomphillus calycioides på styva ask, Ho Fusa Femangerlia 25.05.2013. Dette er en meget sjelden, oseanisk lavart som er oppført som CR (kritisk truet) på rødlista 2010.
Gyalecta ulmi
Almelav Gyalecta ulmi på styva alm, MR Nesset Eikesdalen, Stranda, 07.01.2013. Arten er typisk på gammel sprekkebark av alm, men kan også forekomme på ask.
Gyalecta truncigena
Gyalecta truncigena på styva ask, Ho Etne Bjelland 10.05.2013. Arten er knyttet til gamle edellauvtrær i varme, boreonemorale områder i Sør-Norge.
Leptogium burgessii
Kranshinnelav Leptogium burgessii på styva ask, Ro Forsand Bergelia 17.10.2013. Dette er en oseanisk lavart på edellauvtrær mm.
Leptogium cochleatum
Prakthinnelav Leptogium cochleatum på styva ask, Ho Etne Bjelland 10.05.2013. Dette er en sjelden, oseanisk lavart som ofte vokser på gammel ask.
Opegrapha vermicellifera
Opegrapha vermicellifera på gammel ask, Ho Etne Frettestranda 09.05.2013.
Sticta fuliginosa
Rund porelav Sticta fuliginosa på gammel ask, Ho Tysnes: Reksteren, Sagdalen 13.06.2013. Det er sjelden å finne denne fertil som på bildet.

Sopparter på edellauvtrær

Biscogniauxia cinereolilacina
Lindekullsopp Biscogniauxia cinereolilacina på grov lindelåg i edellauvskog, Ho Granvin: Beggevik 26.05.2013.
Hypoxylon fuscum
Hasselkullsopp Hypoxylon fuscum på gammel hassel, Ho Etne: Frettestranda 08.05.2013.
Hypoxylon petriniae
Kullsopp-arten Hypoxylon petriniae på død ved av gammel ask, Ho Etne: Tungesvikstranda 12.05.2013. Denne arten er nokså sterkt knyttet til ask og kunne godt ha hett ”askekullsopp” på norsk.
Ohleria modesta
Ohleria modesta på død ved av gammel alm, MR Aure: Soleimdalen 15.11.2013. Dette er en uanselig liten pyrenomycet som vokser i ganske tette klynger på død ved. Den må mikroskoperes for å artsbestemmes.
Platygloea disciformis
Lindeknapp Platygloea disciformis på nylig nedramla grein av lind, Ho Etne: Frettestranda 09.05.2013.
Terana caerulea
Indigobarksopp Terana caerulea på død askegrein i edellauvskog, Ho Etne: Bjelland 10.05.2013.
Xylaria polymorpha
Bredt stubbehorn Xylaria polymorpha på grov eikelåg, Ro Forsand: Lerang 15.10.2013.
Red deer damage on Ulmus
Hjortegnag på gammel, styva alm, Ho Samnanger: Skardsvatnet 23.05.2013. Hjorten er en trussel mot alm og ask på Vestlandet.

Sopp og lav på osp og rogn

Amphisphaerella dispersella
Amphisphaerella dispersella på bark av gammel osp, MR Aure: Soleimdalen 15.11.2013. Dette er en uanselig liten pyrenomycet som vokser på grov bark av gamle ospetrær. Det er bare noen få gamle funn fra Norge fra tidligere. Den må mikroskoperes for å artsbestemmes.
Pannaria rubiginosa
Kystfiltlav Pannaria rubiginosa på gammel osp, MR Molde: Brenslefjellet 12.01.2013.
Megalaria grossa
Stor fløyelslav Megalaria grossa på gammel osp, MR Molde: Brenslefjellet 12.01.2013.
Pyrenula occidentalis
Gul pærelav Pyrenula occidentalis på rogn i humid furuskog, Ro Strand: Svinesmarka 16.10.2013. Denne regnes som en god indikator på temperert regnskog.

Oseaniske moser

Anastrepta orcadensis
Heimose Anastrepta orcadensis på steinblokk i regnskog, Ro Forsand: Lerang 15.10.2013.
Isothecium holthii
Vasshalemose Isothecium holthii på steinblokk ved bekk i regnskog, Ro Forsand: Bergelia 17.10.2013.
Plagiochila punctata
Småhinnemose Plagiochila punctata på steinblokk i regnskog, Ro Forsand: Lerang 15.10.2013.
Saccogyna viticulosa
Pungmose Saccogyna viticulosa på strandberg ut mot havet, MR Herøy: Golleneset 20.04.2013.
Dicranum scottianum
Kystsigd Dicranum scottianum på berg i temperert regnskog, Ho Os: Bjørnen 27.05.2013.

Planter

Lathraea squamaria
Skjellrot Lathraea squamaria i vestvendt, varm edellauvskog, Ho Bømlo: Spyssøya 11.05.2013.
Monotropa hypopitys ssp. hypophegea
Snau vaniljerot Monotropa hypopitys ssp. hypophegea i kalkbarskog, NT Steinkjer: Handbåggå-åsen 12.09.2013.
Euphrasia hyperborea
Tromsøyentrøst Euphrasia hyperborea i kalkrik myr, NT Levanger: Heglesvola (Øvre Forra) 28.08.2013, bestemt av Anders Lyngstad.